Život sv. Martina

Blíží se 11. listopadu a k tomuto datu se neodmyslitelně váže legenda o sv. Martinovi. Většině z nás se vybaví pranostika o tom, že „Martin přijíždí na bílém koni“, někdo si možná vybaví, že byl voják. Odkud pocházel a jaký byl jeho život? Koho je to patron?

Svatý Martin se narodil v r. 316 v rodině setníka*1 v římské provincii Panonii, což odpovídá území dnešního Maďarska (Szombathely). V Pavii (severní Itálie), kam se jeho rodina přestěhovala již v prvním roce života, vyrůstal jako běžný kluk té doby. Po základní škole, již v 15 letech (o 2 roky dříve, než bylo tou dobou zvykem), vstoupil dle otcovy vůle do jízdního pluku a následoval ho tak ve vojenské kariéře.

Legenda o Sv. Martinovi

V Pavii se seznámil s křesťanstvím a rozhodl se pro křest. Stačil se však jen zapsat mezi katechumeny*2, protože ho, coby mladého vojáka, přeložili do Amiens v severní Galii (dnes Francie). Tam také prožil příhodu, díky které je známý až do dnešních dob.

Dle legendy byl kontrolovat vojenské hlídky, když v tom, za velmi nepříznivého počasí, uzřel polonahého žebráka prosícího o almužnu a třesoucího se zimou. Jelikož neměl u sebe peníze, ale cítil celým svým srdcem s tímto chuďasem, neváhal a rozetnul mečem svůj plášť a polovinu mu daroval.

Následující noci se mu ve snu zjevil Kristus zahalený polovinou jeho pláště a zaslechl slova: „Martin, ještě jako katechumen, mne zakryl tímto pláštěm.“ Svatý křest přijal o Velikonocích r. 339 a ačkoliv měl touhu po zasvěceném životě, u císařské armády zůstal pro důstojnické povinnosti a odpovědnost ještě 15 let.

Místo zbraně kříž

V roce 354 požádal o odchod z armády, kdy odmítl přijmout peněžitý dar od císaře, jenž byl dáván před bojem vojákům. Zprvu toto odmítnutí bylo pokládáno za zbabělost, proto se kvůli tomu Martin nabídl a vyrazil proti germánským nepřátelům z Alemania před vojskem a místo zbraně držel kříž. Proti němu pak vyrazilo germánské poselstvo žádající o mír. To bylo křesťany považováno za zázrak a Martinovi umožnilo odchod z vojska.

Odešel do Poitiers, kde od přítele Hilaria, který se snažil se o Martinovo teologické vzdělání, dostal pozemek. Tam založil mnišskou osadu a žil jako poustevník. Po mimořádném snu, který Martin měl o svých rodičích, považoval za dobré, aby je obrátil na křesťanství, to se mu podařilo pouze u matky. Po r. 360 byl vysvěcen na jáhna a později přijal i kněžské svěcení.

Sv. Martin a husy

 

V r. 371 po úmrtí biskupa Libora v Tours (100 km na S od Poitiers) sem byl v zájmu věřících Martin údajně vylákán a manifestačně zvolen biskupem. Některé legendy hovoří o tom, že se Martin pokusil před zvolením schovat mezi husy, ale jejich hlasitým kejháním byl prozrazen. Proto se husa dostala mezi jeho atributy i do tradičních svatomartinských pokrmů. Později žil opět poustevnickým životem a hlásal venkovanům evangelium.

Skromný až do smrti

S pomocí biskupa také založil mnišské komunity v Ligugé a v Marmoutier. Pro křesťany ve Francii vykonal mnoho dobrého, a proto se mu přezdívalo apoštol Galie. Dožil se 80 let a zemřel při pastorační návštěvě v Candes 8. listopadu 397. Poté bylo jeho tělo přepraveno do Tours a 11. listopadu byl uložen do prostého hrobu mezi věřícími, tak jak si to přál. V čele pohřebního průvodu šlo údajně na dva tisíce mnichů a zasvěcených panen.

Sv. Martin je považován za patrona: Francie; vojáků, jezdců, kovářů, tkalců, koželuhů, krejčích, hoteliérů, cestovatelů, chudáků, vězňů, pastýřů, vinařů, abstinentů.
Jeho atributy jsou: voják na koni, meč, plášť, žebrák, husa, biskupská mitra, berla, kniha.

 

*1 sestník: profesionální důstojník římské armády
*2 katechumeny

 

 

Doufám, že jste se o sv. Martinovi dozvěděli i něco nového a pokud máte touhu začít pátrat po svých předcích, nabízím Vám zcela ZDARMA e-Book.

 

Krásné podzimní dny

 

Ivča

„Mou radostí a vášní se stala genealogie a díky svým letitým zkušenostem lidem nabízím ucelený obsah KDE a JAK můžou po svých kořenech začít pátrat a poodhalit tak svůj původ, své kořeny.“ Můj příběh si přečtěte zde>>
Příspěvek vytvořen 14

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek