Ceník

Hledání v matrikách či jiných historických pramenech je mravenčí a často detektivní práce, proto nikdo z nás není schopen předem určit, jak dlouho bude hledání záznamů a podkladů trvat a tudíž se předem nedá stanovit ani přesná kalkulace. Může se stát, že potřebné materiály nebudou v digitální podobě a vznikne tak navýšení v podobě dopravy apod.

Co se však stanovit dá, je případný cenový strop. Na něm se se zákazníkem domlouvám hned na naší první schůzce. Samozřejmě po vysvětlení všech dotazů a sdělení postupu mé práce.

Svou práci při hledání matričních údajů účtuji položkově, nikoliv hodinovou sazbou, což je pro zákazníka velká výhoda. Cena se nechá přibližně odhadnout a zákazník tak má možnost kontroly.

Cena za 1 matriční záznam* je 150,- Kč. Od této ceny se tedy nechá odhadnout, kolik bude daná zakázka přibližně stát. Např. přímá otcovská linie do 4. generace bude účtována od 2.400,- Kč.

Sleva při větší zakázce:

1 - 20 záznamů: 150 Kč / záznam

20 - více záznamů: 125 Kč / záznam

 

1 generace (manželé) odpovídá 5. záznamům, a sice: 2x datum narození, 2x datum úmrtí a 1x datum svatby.

* matričním záznamem myslím např. datum a místo narození, jména otce a matky, popř. kmotrů, apod. Výše ceny se však někdy může lišit a to z následujících důvodů:

- hledání údajů v době před rokem 1800

- hledání údajů bez jmenných rejstříků (stěžuje to práci při hledání a kolikrát nezbývá než prolistovat několikastránkovou matriku list po listu)

- hledání údajů přímo na matrikách či v archivech

 

Všechna nalezená data zaznamenávám do programu Family Tree Builder ZDARMA.

Po ukončeném bádání obdržíte veškerá zpracovaná data v univerzálním souboru GEDCOM.

Program Family Tree Builder umožňuje i synchronizaci dat na webových stránkách MyHeritage.cz, díky němu tak můžete sdílet získaná data s rodinou, vzdálenějšími příbuznými či přáteli. S instalací Vám mohu pomoci, případně pokud již máte nějaká data nahraná, můžu čerpat z těchto dat, vše záleží na vzájemné domluvě.


Po zadání zakázky je sepsána smlouva o dílo.  Při podpisu smlouvy zákazník složí předem domluvenou zálohu, která bude zapsaná do smlouvy. Za přijatou platbu Vám vystavím písemné potvrzení.

Nejsem plátce DPH, veškeré ceny zde uvedené jsou tedy vč. DPH